Balkenhaventerrein

De gemeente Zaanstad heeft gewerkt aan een gebiedsvisie voor het Balkenhaventerrein – Hemkade, nadat de gemeenteraad op 2 juli 2020 de motie ‘Visie op het Balkenhaventerrein/Hemkade’ aannam. Het gebied rond de Hemkade heeft diverse belangen en uitdagingen, voornamelijk gerelateerd aan het gebruik van de aanwezige panden. De gemeente wilde een duidelijk kader creëren voor toekomstige beslissingen en ontwikkelde daarvoor de gebiedsvisie. 

Veelgestelde vragen

Er zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden en analyses uitgevoerd om de mogelijkheden te verkennen. Op 1 december 2022 werd de gebiedsvisie behandeld in de gemeenteraad en verworpen, maar enkele moties werden aangenomen. Het college werkt momenteel aan de implementatie van deze moties. Meer informatie is op te vragen door een e-mail te sturen naar de projectgroep: o.leemhuis@zaanstad.nl

Heeft u vragen over de gebiedsvisie en het proces daaromheen? Of bent u op zoek naar een video van de vorige bijeenkomst of een document? Dan kunt u contact opnemen met de projectgroep door te mailen naar o.leemhuis@zaanstad.nl