Basisschool het Zaanplein

In heel Zaanstad zijn 39 basisscholen. Rondom deze scholen gaan wij extra maatregelen treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We verbeteren de veiligheid omgeving Het Zaanplein. Op deze pagina leest u alles over het project.

Veelgestelde vragen

  • We maken een Schoolzone bij de school met een adviessnelheid van 15 km/u;
  • We maken een zebrapad tussen het L.T. Roggeplein en de school;
  • We verbeteren het zicht dat nu belemmert wordt door geparkeerde auto’s;
  • Tenslotte willen we op de inloopavond de mening van bewoners horen/peilen over het invoeren van een schoolstraat. Op schooltijden tijdelijk afsluiten van de straat tussen het schoolplein en het speelplein. Door (dubbel) geparkeerde auto’s ontstaan hier nu onveilige situaties.

Klik hieronder voor het ontwerp

Rondom de school Het Zaanplein bij speelplek Roggeplein in Zaandam .

In de meivakantie 2024 hebben we de werkzaamheden voor de schoolstraat uitgevoerd. Het zebrapad en schoolzone zijn in januari 2024 gemaakt.  De aanpassingen voor de schoolstraat volgen later.

Op 12 februari 2024 organiseerden wij een inloop om deze aanpassingen met u te bespreken:

  • smallere geveltuinen bij de flat voor een ruimere doorloop
  • extra groenstroken bij de winkels om parkeren op de stoep onmogelijk te maken
  • verlagen van de hekken voor beter zicht.

Op de bewonersavond van 1 november 2023 hebben wij u het voorlopig ontwerp laten zien.  Ook heeft u digitale reacties kunnen insturen. Hartelijk dank voor uw suggesties. In het Vraag- & Antwoordformulier. hieronder leest u wat wij met uw vraag/suggestie hebben gedaan.

Tijdens de voorbereidingen van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden meerdere keren

  • Bewonersbrief over de inloopavond betreffende de aanpassingen rondom Roggeplein (21-02-2024)
  • Bewonersbrief over de inloopbijeenkomst over de veilige schoolomgeving bij Zaanplein (19-10-2023)

Mist u een brief of wilt u alle bewonersbrieven voor dit project opvragen? Dat kan door ons te bellen via 14 075, vraag naar de projectleider Maud Bouwens.

Voor vragen over de inloopbijeenkomst van 12 februari 2024 voor aanpassingen bij het Roggeplein:  Cees Fleur of Sarah Kroes, via telefoonnummer 14075.

Voor vragen over verkeersveiligheid bij de school: Maud Bouwens projectleider, bellen via het telefoonnummer 06-11381437.