Verbindingsweg Assendelft

Wij maken een verbindingsweg tussen de Noorderweg en de Noorderveenweg. Ook verbeteren wij het kruispunt Dorpsstraat-Noorderveenweg. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Door de komst van Saendelft en andere woongebieden is de verkeersdruk in Assendelft gegroeid. De leefbaarheid in de Dorpsstraat staat daardoor onder druk. Voornamelijk het werk-woonverkeer naar en van het westen (Heemskerk) rijdt via de Dorpsstraat naar het kruispunt bij de Communicatieweg. Dat zorgt tijdens de spitsuren voor veel drukte en daarmee ook voor onveilige verkeerssituaties.

In 2020 nam de gemeenteraad een motie aan om de verkeersdrukte op de Dorpsstraat aan te pakken. De raad heeft het college gevraagd dit verkeersknelpunt op te lossen. Met als voorwaarde de best mogelijke en snelst uit te voeren oplossing uit te werken. De afgelopen periode heeft de gemeente mogelijke oplossingen onderzocht. Eerst hebben we gewerkt aan de voorbereidingen van de Verbindingsweg en daarna aan het kruispunt.

De route over de Noorderweg, verlengde Noorderveenweg, is als beste naar voren gekomen. Dit zijn voornamelijk bestaande wegen. Uit verkeersmodellen blijkt dat deze oplossing de kleinste verkeerstoename laat zien voor het doorgaand verkeer. Voor dit traject heeft de gemeente een ontwerp opgesteld. Op 10 november 2021 heeft u hierover in gesprek kunnen gaan met de gemeente. De reacties zijn zoveel mogelijk in het ontwerp opgenomen. De resultaten van deze inloop zijn uitgewerkt in het  definitieve ontwerp. Voor dit deel van het ontwerp is de inspraak afgerond. Via de knop onder ‘Documenten’ kunt u de 4 definitieve ontwerpen vinden van de Noorderweg, Parkrijklaan, Verkeersplein en een overzichttekening.

Voor de kruising Dorpsstraat – Noorderveenweg heeft de gemeente een verkeerskundige studie uit laten voeren. Bureau Goudappel heeft hiervoor de mogelijke oplossingen getoetst.

De beste oplossing is een kruispunt met verkeerslichten en extra rijstroken. Dit is het veiligst. Het is inpasbaar in de beschikbare ruimte en het kan het verkeer goed afhandelen. De rapportage van bureau Goudappel met de verschillende oplossingen vindt u hieronder.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 6 april 2022 was de inloopavond over het ontwerp kruispunt Dorpstraat-Noorderveenweg. U kon tot 17 april reageren via deze website. Hieronder ziet u de ontwerptekening. Er is ook een verkeersrapportage uitgevoerd. Dit rapport is telefonisch op te vragen via 14075.

Alle reacties die wij ontvangen behandelen wij serieus. Waar mogelijk nemen we de suggesties en aanvullingen mee in het ontwerp. Op deze website geven wij een terugkoppeling van de reacties. Daar geven wij ook aan waarom sommige ideeën en/of wensen niet in het ontwerp verwerkt zijn.

De verwachting is dat het definitief ontwerp in mei 2022 klaar is. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit.

Klik hieronder voor de gebiedskaart van het kruispunt.

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden meerdere keren.

  • Bewonersmail over de stand van zaken Verbindingsweg (22-3-2022)
  • Bewonersbrief over ontwerp kruispunt (24-2-2022)
  • Bewonersmail over stand van zaken Verbindingsweg (22-12-2021)
  • Bewonersbrief over de informatieavond (22-10-2021)
  • Bewonersbrief met een aankondiging aanpak Verbindingsweg (11-7-2021)

Mist u een brief of wilt u alle bewonersbrieven voor dit project opvragen? Dat kan door ons te bellen via 14075, vraag naar de projectleider Adriaan Verduijn.

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar de projectleider Adriaan Verduijn.

Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd en er zijn plannen uitgewerkt ten behoeve van de Verbindingsweg in Assendelft. De onderzoeken vindt u hieronder.

Informatie uit de Raad tussen eind 2020 en voorjaar 2021 vindt u via Raadsinformatiesysteem van Zaanstad.