Verkadebuurt

Op de voormalige sportvelden van Verkade komt een nieuwe woonwijk: de Verkadebuurt. Hier komen circa 470 woningen. 

De Verkadebuurt wordt een buurt waar voor ieder wat is. Er komen grondgebonden woningen en appartementen, in de sociale en in de vrije sector. Zowel op grond van de gemeente als Parteon wordt 30% van de woningen in de sociale sector gerealiseerd.

Veelgestelde vragen

Voor de ontwikkeling van het gebied Overtuinen werkt de gemeente aan een Plan Openbare Ruimte. Hierin vindt u alles over hoe we de openbare ruimte van het gebied gaan inrichten. Dus onder andere hoe het groen, het parkeren en de verlichting in dit project eruit komen te zien. Op dit moment is het schetsontwerp van het Plan Openbare Ruimte klaar. Hiermee krijgt u al een goede indruk van hoe de openbare ruimte er in de toekomst uit gaat zien. Dit schetsontwerp is gebaseerd op het stedenbouwkundig plan dat de gemeenteraad in 2019 heeft vastgesteld. Na een schetsontwerp van het Plan Openbare Ruimte volgen nog een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Daar gaan we later in het proces aan verder werken.  Het schetsontwerp vindt u onder documenten.

Hier leest u het laatste nieuws en informatie-updates.

21 december 2023 – Inloopavond ontwerpbestemmingsplan

Op de bewonersavond kwamen 43 mensen nadat er 2510 uitnodigingen werden verstuurd. Tijdens de inloopavond konden ze vragen stellen over verschillende plannen, vooral over toekomstig verkeer en bouwprojecten.

14 november 2023 – Definitieve plekken watercipressen

De watercipressen van het Verkadeterrein krijgen nieuwe plekken vanwege de nieuwbouw. Na het identificeren van 13 mogelijke locaties, zullen deze bomen deze winter naar verschillende locaties in de omgeving worden verplaatst, waarvan 2 naar de Vincent van Goghweg.

1 november 2023 – Volgende fase

Op de voormalige sportvelden van Verkade wordt een nieuwe woonwijk gebouwd met 470 woningen, bekend als de ‘Verkadebuurt’. Gemeente Zaanstad en woningbouwcorporatie Parteon hebben een akkoord bereikt over de bouw van 207 woningen in Overtuinen A. De wijk zal een knipoog zijn naar het industriële verleden van de Zaanstreek en biedt onder andere 30% sociale huurwoningen en 10% woningen van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.

28 september 2023 – Nieuwe plek watercipressen

De watercipressen op het Verkadeterrein krijgen nieuwe plekken vanwege de nieuwbouw, met 13 goedgekeurde locaties voor herplanting. De bomen worden deze winter verplaatst naar deze nieuwe locaties, waaronder de Vincent van Goghweg, om plaats te maken voor de ophoging van het terrein als voorbereiding op de nieuwbouw in de Verkadebuurt.

27 juli 2023 – Terugblik bijeenkomst klankbordgroep

Op 4 juli vond een bijeenkomst plaats tussen de gemeente en de klankbordgroep van de Verkadebuurt, waarbij de laatste ontwikkelingen werden besproken, inclusief het ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting dit najaar ter inzage zal worden gelegd voor feedback. Voorbereidingen voor de bouw omvatten onder andere het verplanten van 11 bomen, met mogelijke nieuwe locaties zoals de Vincent van Goghweg en het Volkspark, terwijl verdere details over de planning nog worden uitgewerkt.

12 juli 2023 – Bomen verplaatsen

Als voorbereiding op de nieuwbouw in de Verkadebuurt wordt het Verkadeterrein opgehoogd, waarbij een aantal bomen en struiken verwijderd worden volgens het Stedenbouwkundig Plan dat de gemeenteraad in 2019 heeft goedgekeurd. Kapvergunningen zijn aangevraagd voor het verwijderen van 8 bomen bij de fietstunnel en 1 plataan bij het Dik Trompad, terwijl vergunningen voor het verplaatsen van 10 watercipressen aan de Provincialeweg en 1 kleine es bij de fietstunnel zijn ingediend.

4 april 2023 – Update over ontwikkelingen

Dit bericht informeert over recente ontwikkelingen in de Verkadebuurt, inclusief voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van bomen en groen voor terreinophoging, terwijl ook wordt vermeld dat sommige bijzondere bomen een kapvergunning vereisen en dat het bestemmingsplan pas na de zomer ter inzage zal worden gelegd vanwege technische vertragingen. De sloop van woningen nabij de fietstunnel is begonnen, met verwachtingen dat deze eind april voltooid zullen zijn, terwijl werkzaamheden aan kabels en leidingen enkele maanden zullen duren.

29 november 2022 – Inloopbijeenkomst Verkadebuurt

Op 24 oktober 2022 vond een fysieke inloopavond plaats over de nieuwbouw van de Verkadebuurt, waarbij 81 mensen aanwezig waren. Tijdens de avond werden schetsen en plannen gepresenteerd, waaronder het stedenbouwkundig plan, het openbare ruimteplan en de verkeersstromen, om de omwonenden op de hoogte te brengen en de volgende stappen in het project te bespreken.

9 juli 2021 – Overtuinen B weer beschikbaar voor nieuwbouw

De Europese School zal niet naar Zaanstad verhuizen volgens het besluit van het ministerie van OCW, wat Zaanstad betreurt omdat de komst van de school een positieve impact zou hebben gehad op werkgelegenheid. Desondanks zal de nieuwbouw van 470 woningen op Overtuinen B doorgaan zoals gepland, terwijl Zaanstad de gemeente Alkmaar feliciteert en hen succes wenst met de bouw van de Europese School.

19 februari 2021 – Overtuinen B is de geplande locatie voor de Eur

Zaanstad heeft ingestemd met het voorstel om de Europese School op ‘Overtuinen B’ te bouwen, hoewel het uiteindelijke besluit bij het ministerie van OCW ligt, dat de plannen van de gemeenten zal beoordelen. De komst van de school wordt gezien als een belangrijke toevoeging aan de stad, omdat het de aantrekkelijkheid vergroot voor bedrijven en werkgelegenheid bevordert, en het past binnen het nieuwbouwproject Verkadebuurt waar 470 woningen gepland zijn.

12 augustus 2020 – Bestemmingsplan gepauzeerd

Vanwege de stikstofcrisis kan de gemeente de plannen voor de Verkadebuurt niet verder in procedure brengen of het concept bestemmingsplan afronden. Desondanks zet de gemeente het project voort door afspraken te maken met ontwikkelaars, buren te raadplegen over erfgrenzen en toekomstige bebouwingen, en een inrichtingsplan op te stellen voor de openbare ruimte, inclusief infrastructuur, groen en voorzieningen.

23 oktober 2019 – Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt schetst de toekomstige wijk, inclusief woontypes, parkeren, verkeersroutes en groenvoorzieningen, met een inloopbijeenkomst op 9 oktober waar vragen konden worden gesteld. De verdere ontwikkeling van dit plan via het bestemmingsplan wordt bemoeilijkt door de stikstofcrisis en de onzekere planning als gevolg van de verwerping van het Programma Aanpak Stikstof door de Raad van State.

27 september 2019 – Inloopbijeenkomst plan Verkadebuurt

Het college heeft het stedenbouwkundig plan voor de Verkadebuurt goedgekeurd, waarbij 470 woningen worden toegevoegd tussen de Provincialeweg en de Verkadefabriek, met details over woontypes, parkeren, verkeer en groen. Op 9 oktober vindt een inloopbijeenkomst plaats in de Bullekerk, waar u vragen kunt stellen en informatie kunt krijgen, terwijl het stedenbouwkundig plan binnenkort wordt besproken in het Zaans Beraad, waar ook inspraak mogelijk is.

30 juli 2019 – Bewoners denken mee

De gemeente voltooit momenteel het Stedenbouwkundig Plan voor de Verkadebuurt, waarbij buurtbewoners suggesties hebben gedaan over onder meer de impact op de omgeving, sociale huurwoningen en parkeergelegenheid. Deze suggesties zijn gebundeld, inclusief antwoorden op veelgestelde vragen, om tegemoet te komen aan de behoeften en zorgen van de buurt.

5 november 2018 – Eerste kennismaking met het klankbordgroep

Op de eerste klankbordgroepavond op 30 oktober ontmoetten buurtbewoners elkaar om over het Verkadebuurt-project te praten en ideeën uit te wisselen. De gemeente werkt aan een stedenbouwkundig plan voor de nieuwe buurt, waarbij input van bewoners wordt meegenomen, en organiseert in maart 2019 een volgende bijeenkomst om betrokkenheid te bevorderen.

25 april 2018 – Inloopbijeenkomst

Op 18 april 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats over de overeenkomst tussen Verkade en de gemeente Zaanstad, waar buurtbewoners vragen hadden over veranderingen in hun omgeving bij uitvoering van de overeenkomst. Belangrijke onderwerpen waren groenvoorziening, parkeergelegenheid, water, verkeer, woningbouw en de uitvoeringsplanning tot 2020.

Heeft u verdere vragen of wilt u documenten inzien? Neem dan contact op met de gemeente via overtuinen@zaanstad.nl of via telefoonnummer 14 075.