Veelgestelde vragen omgevingsplan

Op 1 januari 2023 is de manier waarop de gemeente plannen juridisch vastlegt veranderd. Wat dit voor u als initiatiefnemer betekent leest u in dit vraag- en antwoordoverzicht.

In het Zaans omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving binnen de gemeente Zaanstad. Bijvoorbeeld regels over de bouwhoogte.

Sinds november 2022 maakt u een omgevingsplan voor uw initiatief. Dit geldt voor alle plannen die u na 1 juli 2022 ter inzage zijn gelegd.

De gemeente Zaanstad denkt graag met u mee. Bel 14 075 en vraag naar een proces- of programmamanager van het gebied waar u iets wilt onwikkelen.

Het Dynamisch handboek Zaans omgevingsplan helpt u bij het maken van een omgevingsplan. In dit handboek vindt u:

  • de standaardstructuur met hoofdstuk- en paragraafindeling
  • de juridische regels die de basis vormen voor uw plan
  • wat er van u wordt verwacht
  • wat u van de gemeente kunt verwachten
  • het Zaans participatieprotocol

Doe de vergunningscheck op de website van de gemeente Zaanstad. Klik op: ondernemers of inwoners, omgevingsvergunning. De vergunningencheck staat onder het kopje ‘Omgevingsvergunning’.