Akten burgerlijke stand

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven zoals geboorte en huwelijk. U kunt daarvan een afschrift opvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Alleen uzelf, iemand die u gemachtigd heeft of iemand met een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld voor procedure bij de rechtbank) kan het afschrift opvragen.

U kunt afschriften opvragen van de volgende akten:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van ontbinding van partnerschapsregistratie 

U kunt het afschrift met DigiD online aanvragen. De gemeente stuurt het afschrift per post naar u toe. Soms doet de gemeente eerst onderzoek. Hierdoor kan het enkele weken duren voordat u het afschrift ontvangt.

Een afschrift uit de burgerlijke stand kost € 15,70 (2024).

Hoe lang een afschrift van de burgerlijke stand geldig is, hangt af van de instantie waarvoor u het nodig heeft. Elke instantie stelt andere eisen aan de geldigheid. De meeste instanties willen een zo recent mogelijk afschrift. Informeer bij de instantie welke eisen zij stellen.

Afschriften van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding kunnen ook als internationale (meertalige) aanvragen. Dit kan in de volgende talen:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Grieks
 • Italiaans
 • Portugees
 • Servo-Kroatisch
 • Spaans
 • Turks

Een afschrift van een akte van geregistreerd partnerschap kunt u alleen aanvragen de de volgende talen: Engels, Frans en Duits.

U kunt de andere taal aangeven op het online aanvraagformulier.

Bent u advocaat? Dan kunt u alleen gegevens ontvangen, als u aantoont dat deze nodig zijn voor een gerechtelijke procedure. U kunt een aanvraag indienen via een contactformulier.

Bent u bewindvoerder? Dan kunt u alleen gegevens ontvangen, als u kunt aantonen dat de aanvraag voor bewindvoering is ingediend. U moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs en het justitieel bewijs van uw aanvraag aan het contactformulier toevoegen.

Door drukte kan het enkele weken duren voordat u de documenten ontvangt.