Fracties

Een fractie is een politieke partij die is vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Naast raadsleden zijn er vaak steunfractieleden en fractieassistenten. Zij helpen mee met het werk voor de partij.

Steunfractieleden

Steunfractieleden kunnen het woord voeren tijdens het Zaanstad Beraad. Ze mogen niet debatteren en stemmen bij de raadsvergadering. Elke fractie kan maximaal 2 steunfractieleden en 2 fractieassistenten aanwijzen om hun raadswerk te ondersteunen. Steunfractieleden ontvangen presentiegeld. Fractieassistenten kunnen een vergoeding krijgen uit het fractiebudget. Dit is geregeld in de Verordening geldelijke voorzieningen. Steunfractieleden geven hun nevenfuncties op. Zodat er bekend is of er (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig zou kunnen zijn wanneer zij als woordvoerder optreden.

Hieronder vindt u de links naar de lokale websites van de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Zaanstad: