Contact gemeenteraad

U kunt in contact komen met de leden van de gemeenteraad door een brief of e-mail te sturen. Mailadressen van individuele raadsleden staan in het Raadsinformatiesysteem (RIS) onder Wie is Wie.

Daarnaast zijn er talloze instrumenten voor inwoners waarvan u gebruik kunt maken tijdens het Zaanstad Beraad. Meer hierover vindt u op de pagina ‘Participatie’. 

Voor algemene vragen en aanmelden voor inspraak kunt u terecht bij de griffie. Ook kunt u verschillende documenten opvragen bij de griffie zoals de gedragscode, het privacyreglement en beleidsregels openbaarmaking:
Postbus 2000
1500 GA Zaandam
T 14 075
raadsgriffie@zaanstad.nl