Griffie

De Raadsgriffie is dé plek waar u moet zijn voor informatie over de processen van de gemeenteraad. Over de raadsperiodes heen is de griffie een constante factor voor het geheugen, de continuïteit, de archivering en dossiervorming in de werk- en besluitvormingsprocessen van de lokale politiek.

De griffie adviseert gevraagd en ongevraagd fracties en individuele raadsleden. De griffie ondersteunt en begeleidt politiek-bestuurlijke processen van de gemeenteraad. 

De griffier is bij alle raadsvergaderingen aanwezig en de griffier tekent alle raadsbesluiten. Daarnaast geeft de griffier leiding aan het team van de griffie. De griffier is ook vertegenwoordiger van de raad in de samenwerking met het college van B&W en de gemeentesecretaris. 

De raadsgriffier is Marleen Catsburg. 

Het team van de griffie bestaat verder uit :

  • George Patijn
  • Monica Gaal
  • Sharine Harmsen
  • Jerry de Jong
  • Annemieke Adema
  • Tessa Klitsie
  • André Maaskant
  • Astrid Plekker
  • Linda Koops
  • Jordi Albers