Behouden Haven

Gemeente Zaanstad heeft een intentieovereenkomst gesloten met De Zorgcirkel voor nieuwbouw op de Behouden Haven in Zaandam. Samen willen we de mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke nieuwbouw: basisschool en verpleeghuis Saenden in 1 gebouw. We zien dit als een win-winsituatie om de verblijfskwaliteit en uitstraling van de buurt te verbeteren. We willen een goede samenhang creëren tussen de gebouwen, wegen, parkeergelegenheid en groenvoorziening.

Veelgestelde vragen

Het college en de gemeenteraad hebben de Behouden Haven aangewezen als de meest geschikte plek voor een nieuwe basisschool in het centrum van Zaandam. De school is hard nodig door het stijgende aantal leerlingen. De gemeente heeft een zorgplicht om onderwijshuisvesting te realiseren. Daarnaast is de riolering in het gebied aan onderhoud toe. Ook heeft De Zorgcirkel aangegeven dat het naastgelegen verpleeghuis Saenden van De Zorgcirkel is verouderd. Deze voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige wensen voor wonen en welzijn. Nieuwbouw is daarom noodzakelijk. 

Kan ik meedenken over de plannen?

Zodra er meer uitwerkingen zijn om met te delen, nodigen we omwonenden en andere belanghebbenden uit voor een bijeenkomst. We zullen u dan informeren over het plan voor het gebouw en gaan graag in gesprek over de inrichting van de openbare ruimte in het gebied.

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u ergens meer informatie over? Dan kunt u mailen naar de mailbox van Behouden Haven: behoudenhaven@zaanstad.nl of bellen naar 14 075.