Verduurzaming gemeentelijke organisatie

Naast het verduurzamen van de stad is gemeente Zaanstad ook bezig met CO2-reductie van de eigen organisatie. We maken gebruik van de CO2-prestatieladder.

CO2-prestatieladder

Dat is een CO2 managementsysteem om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie. En ook van de verbonden partijen waar de gemeente veel zeggenschap over heeft. De verbonden partijen – die (gedeeltelijk) onderdeel zijn van de CO2-footprint van onze organisatie – zijn Sportbedrijf Zaanstad, Werkom en Betaalbare Koopwoningen Zaanstad. Deze manier van werken ondersteunt het doel om in 2040 als organisatie Klimaatneutraal te zijn.

Om de CO2-uitstoot verder te verlagen neemt Zaanstad verschillende maatregelen. Voorbeelden van CO2 besparingsprojecten in 2023:

  • We hebben 152 zonnepanelen geplaatst op een uitrukpost van de brandweer op de Industrieweg te Wormerveer.
  • Het monumentale dak van filmhuis ‘de Fabriek’ is na-geïsoleerd.
  • We hebben vloerisolatie aangebracht op ‘Steunpunt Zuid’
  • Er zijn wamtepompboilers en hybride warmtepompen geïnstalleerd in gymzalen in Zaanstad.
  • We hebben een verzamelgebouw met maatschappelijk huurders op de Tuinstraat voorzien van dubbelglas en gevelisolatie.
  • In het centrum zijn we volledig overgestapt op elektrische voertuigen en gereedschappen. We werken daar nu met een elektrische veegwagen, stint, stofzuiger, waterdrone voor drijfvuil, bosmaaiers en bladblazers.
  • We hebben onze (werk)routes geoptimaliseerd, waardoor we onnodige kilometers (en dus brandstof) besparen.

In 2023 heeft gemeente Zaanstad de eigen CO2-uitstoot met 28 procent verminderd ten opzichte van 2019.

Halfjaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd. We onderzoeken we wat we nog meer kunnen doen om de doelen te halen. In 2026 wil Gemeente Zaanstad 30 procent CO2-reductie behalen ten opzichte van 2019.

Elk jaar krijgt Gemeente Zaanstad een audit (onderzoek) door een onafhankelijke en geaccrediteerde instelling, Normec NCK. Tijdens deze audit controleert de instelling of Gemeente Zaanstad het CO2-managementsysteem goed heeft uitgevoerd. Ze bekijken jaarlijks hoe goed de gemeente haar emissies in kaart heeft gebracht, hoe actief we zijn geweest op het uitvoeren van de geplande maatregelen? Welke acties we hebben ondernomen om het bewustzijn te vergroten? Hebben we  actief deelgenomen aan relevante initiatieven? Het CO2 bewust certificaat is hier te vinden.

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?